Målinriktad coachning

Fördelen med att använda sig av coach är när man har egna specifika behov och vill utvecklas, när det inte finns någon utbildning som passar för att utvecklas personligt, i sin yrkesroll och sin organisation. Upplägget kan byggas upp och anpassas helt till individens förutsättningar, behov och ambitioner.

Målgrupp
Coachning inom säljfunktionen vänder sig till företagsledning med ansvar för säljfunktionen, till ansvariga chefer/ledare och medarbetare som har kontakter med kunder.

Några väsentliga frågor
Finns det hotbilder som påverkar din anställning?
Behöver du nya utmaningar?
Behöver du göra någonting extra för att stärka din position och möjligheter till karriär?
Finns det problem som behöver lösas?
Har du svårt att hinna med och klara av dina uppgifter?
Vill du stärka din kompetens ytterligare?
Behöver du bli bättre på att förändra beteenden?

Behovsområden

  • Verksamheten: tillväxt och högre lönsamhet
  • Företagsledningens behov: utveckla säljledning och säljfunktionen
  • Säljledning: stärka ledarskapet och utveckla säljgruppen
  • Säljare/kundansvariga: utveckla arbetssätt, högre verkningsgrad

Genomförande
Utgår ifrån personens situation, behov och ambitioner. Kommer överens om arbetsformerna och förväntningarna på varandra.  Mål formuleras med en tillhörande planering. Arbetet utgår ifrån en plan med att lösa uppgifter och genomföra aktiviteter/åtgärder mellan arbetsmötena. Konsulten stödjer och bidrar med kompetens, verktyg och metoder. Tillsammans utvärderas kontinuerligt arbetet och framåtskridandet.

 Kundnytta

  • Utvecklas personligen
  • Stärker din yrkesroll
  • Problemlösning
  • Utvecklar andras prestationer
  • Förbättrar resultat
  • Nya möjligheter skapas för dig
Kontakt