Kvalitetssäkring av säljfunktionen

Tva

Om ni vill ha en högre verkningsgrad och vinna fler affärer då behövs en fungerande säljprocess. Den kommer hjälpa era säljare att konsekvent göra rätt sak med rätt person vid rätt tillfälle. Men hur kommer det att fungera när säljorganisationen arbetar enligt sin säljprocess?  Säljarna vet hur de ska driva säljprocessen och genomföra varje moment på ett framgångsrikt sätt, de vet inte bara utan de arbetar enligt den också, de har järnkoll på var affärerna ligger i processen och hur de ska få dem att avancera mot ett kundbeslut, de kan analysera sina resultat och insatser via nyckeltal och hittar lätt egna förbättringsområden. Säljarna träffas under året och utbyter erfarenheter och förbättrar arbetssätt och process för att få ut ännu mer av sina insatser på marknaden. Mao. De arbetar med ständiga förbättringar. Säljprocessen hjälper även säljledningen att stödja och utveckla säljarna.

 

Väsentliga frågor för ledningen
Hur har intäkterna och lönsamheten utvecklats under senaste åren?
Finns det sämre och bättre sätt att genomföra moment inom försäljningen?
Vilka svårigheter har säljarna med sin försäljning?
Vad har de för styrkor, svagheter och utvecklingspotential?
Vet ni hur försäljningen ska bedrivas på ett framgångsrikt sätt inom ert företag?
Vad har tidigare utvecklingsinsatser fått för effekter?
Vad behöver göras för att åstadkomma en hållbar utveckling?

Behov
Kvalitetssäkring vänder sig till företag som vill öka effektiviteten i sin säljfunktion, som förstår att arbetssätt behöver kontinuerligt utvecklas. P.g.a. att kunders köpprocesser har och kommer att förändras och för att vara konkurrenskraftig. Även säljkulturen kan behövas bli mer positiv och stimulerande för att behålla och utveckla bra säljare inom organisationen.

Genomförande
Genomförandet kan beskrivas på följande sätt och med de steg som brukar ingå! Arbetsanalys, förbättra processer, moment och arbetssätt, nyckeltal kritiska moment, implementera och utbilda, omsätta nya arbetssätt operativt, mäta, följa upp, utvärdera, ständiga förbättringar.

Kundnytta

  • För företaget: ökade intäkter och effektivare säljorganisation.
  • För säljledningen: större utfall på insatser, bättre team och budgetuppfyllelse
  • För säljarna: mer stimulerande arbete, kontinuerlig utveckling och budgetuppfyllelse
Kontakt