Säljkonsult Christian Hjelt

Bild på säljkonsult Christian Hjelt

SÄLJKONSULT CHRISTIAN HJELT

Varför jag, säljkonsult Christian Hjelt, gillar försäljning!

På frågan ”Gillar du försäljning?” så är svaret enkelt för mig. Ja! Jag gillar försäljning med alla tillhörande områden och det är skälet till varför jag tycker om att arbeta med egen försäljning och utveckla företags säljfunktion. Försäljning har sina utmaningar som berör ens personliga färdigheter, förmågan att bryta sociala motstånd och skapa förtroende som leder till långsiktiga affärsrelationer. Det är endast de som arbetar med försäljning som riktigt förstår utmaningarna, komplexiteten och den stimulans det ger att göra affärer och arbeta med olika människor och företag.

Min specialisering som säljkonsult

Jag har arbetat med försäljning hela mitt liv! D.v.s. egen försäljning, i säljledande befattning och under cirka 20 år utvecklat chefer och säljare i företagets säljfunktion i många olika branscher.

Idag är jag som säljkonsult specialiserad på att utveckla företagets säljfunktion, vilket innebär ledning och organisation, målstyrning, processer/arbetssätt, ständiga förbättringar, utbud och kunder.

Mitt fokus som säljkonsult – Kompetens, Kvalitet, Kundnytta

Jag har en djup kompetens inom säljfunktionen och ser till att hela tiden vara nyfiken,  lära mig nytt och föra över det till mina kunder. Att arbeta med att förbättra kvalitén inom säljfunktionen innebär att leva som man lär för att vara trovärdig gentemot sina kunder. Mitt fokus ligger på kundnytta, vilket går ut på att verkligen förstå kunders specifika behov och leverera lösningar som minst motsvarar deras förväntningar.

En kort summering vad kunderna har uttryckt sig om mig på basis av en kundundersökning genomförd av en tredje part:

  • han är skicklig på att snabbt sätta sig in i och analysera företagets verksamhet och säljfunktion samt föreslå rätt typer av åtgärder.
  • Han har en god förmåga att samarbeta och driva utvecklingsprojekt framåt mot uppsatta mål tillsammans med kunder.
  • När det krävs vågar han även ta tag i obehagliga frågor och kommunicera dessa med berörda parter.

Slutsummering: att kunder är nöjda med Christian Hjelt som säljkonsult visar sig genom att kunder komma tillbaka och fortsätter att anlita honom.

Kontakt till säljkonsult Christian Hjelt